BDDK’dan banka kredilerine ayar!

ANKARA (İGFA)- BDDK’dan bankaların kullandırdığı kredilerle ilgili düzenleme geldi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe nazaran, bankaların dâhil olduğu risk kümesine kullandırılabilecek kredilerin risk meblağları toplamı ise, ana sermayenin ve özkaynağın yüzde 20’sini aşamayacak.

BDDK bu oranı yüzde 25’e kadar yükseltmeye yahut yasal haddine kadar indirmeye yetkili olacak.

Söz konusu yönetmeliğe nazaran bankalarca hâkim ortak yahut nitelikli hisse sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların sermayesinin yüzde 1 ve daha fazla hissesine sahip olup hisse defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk kümesi oluşturan şahıslara kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde 50’sini aşamayacak.

Bir gerçek ya da hukuksal bireye yahut bir risk kümesine özkaynakların yüzde 10’u yahut daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılacak ve bunların toplamı özkaynakların 8 katını geçemeyecek. Belirlenen kredi sonları konsolide ve konsolide olmayan temele nazaran hesaplanacak ve uygulanacak. Yönetmeliğe eklenen intibak unsuruna nazaran, bu kredi sonlarından rastgele birini aşan bankalar, bu gerçek ya da hukuksal bireye yahut risk kümesine hiçbir hal ve surette yeni kredi kullandıramayacaklar.

Bankalar, yönetmelik kararlarının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere aşım fiyatlarını, bu meblağların 30 Haziran 2024 tarihine kadar yüzde 50’sini itfa etmek suretiyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar giderecekler. BDDK, bu tarihleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bankaların alım satım yahut bankacılık hesaplarında izlenen, bilanço içi ve bilanço dışı tüm riskler belirlenen fiyatlar üzerinden kredi hudutları hesaplamalarına dâhil edilecek. Menkul değer finansman süreçleri, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve kıymetlendirilmesine ait yönetmelik uyarınca bankanın hesapladığı risk fiyatı üzerinden dikkate alınacak.

Teminatlı menkul değerler, ihraççısının kredi hudutları hesaplamasında, nominal bedellerinin yüzde 100’ü üzerinden dikkate alınır. Yönetmelikle belirlenen kaideleri taşıyan teminatlı menkul değerler, kredi sonları hesaplamalarında nominal kıymetlerinin taban yüzde 20’si üzerinden dikkate alınabilecek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir