7. Sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Karen periyodunun yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili ayrıntıları araştırarak takdir, teşekkür dokümanı ile ilgili durumlarını araştırdı. Bu mevzuda en çok merak edilen hususlardan biri de “7. Sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır” konusu oldu. Pekala, 7. Sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

7. Sınıf TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Teşekkür, takdir ve üstün muvaffakiyet evrakı ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin şurası, derslerdeki uğraş ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık müddeti 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, periyot puanlarının yüklü ortalaması 70,00 cilt aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür evrakı,

b) 85,00 ve daha üst olanları takdir evrakı,

c) Ortaöğrenim müddetince en az üç öğretim yılının bütün devrinde takdir dokümanı alanları üstün muvaffakiyet belgesi

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada kelamı edilen 5 günlük devamsızlık mühleti, tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim muhtaçlığı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir